VBTM adviseert Aedes en Neprom over basisopdracht voor adviseurs

Op 18 april 2013 hebben Aedes en Neprom de model basisopdracht voor adviseurs bekend gemaakt. De model basisopdracht sluit aan op in de bouw veel gebruikte standaard voorwaarden, De Nieuwe Regeling DNR 2011. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de branchevereniging van architecten (BNA) en de branchevereniging voor ingenieurs (NLIngenieurs). Die voorwaarden zijn eenzijdig door de beide brancheverenigingen opgesteld en nadelig voor opdrachtgevers.

De belangrijkste afwijkingen van de DNR 2011 in de model basisopdracht zijn: een eenvoudige regeling voor het tussentijds beëindigen van de opdracht, een verhoogde aansprakelijkheid voor de opdrachtnemers, een eenvoudige financiële regeling en een betere regeling van het auteursrecht.

VBTM Advocaten heeft de werkgroep Bedrijfsjuristen begeleid en daarbij geadviseerd over de model basisopdracht. De werkgroep heeft de model basisopdracht niet alleen afgestemd met de beide brancheorganisaties BNA en NLIngenieurs, maar ook overleg gevoerd met de belangrijkste verzekeraars van de adviseurs. De verhoogde aansprakelijkheid van de adviseur dient immers door de verzekeraar te worden gedekt. Gebeurt dat niet, dan loopt de opdrachtgever alsnog het risico met lege handen te staan.

Een belangrijke doorbraak in het model is dat de aansprakelijkheid van de adviseur niet langer beperkt wordt tot de omvang van de opdracht of het honorarium dat de adviseur ontvangt. Ook als de adviseur slechts een kleine deelopdracht uitvoert, kan de schade die door een fout ontstaat zeer groot zijn. In de praktijk komt het regelmatig voor dat fouten van een constructeur leiden tot schade die vele malen hoger is dan het honorarium van de constructeur. De opdrachtgever weet nu dat de schade in de model basisopdracht is gedekt tot € 1 miljoen.

Wilt u meer weten over de model basisopdracht DNR 2011 dan kunt u contact opnemen met mr. M.R. de Boer of mr. S. Engels.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten