VBTM Advocaten adviseert Groningse woningcorporaties over Nul-op-de-meter

Eind 2016 starten 9 Groningse woningcorporaties een duurzaamheidsproject waarbij in 150 woningen Nul-op-de-meter (Nom) zal worden gerealiseerd. VBTM adviseert over de contractvorming en de toepassing van de Energieprestatievergoeding (EPV) in dit project.

Energieprestatievergoeding

De Groningse woningcorporaties zijn in samenwerking met NAM een pilotproject gestart waarbij hun woningen worden verstevigd om mogelijke aardbevingen op te vangen. Verder worden de woningen verduurzaamd.

In samenwerking met het Centrum Veilig Wonen (CVW) worden technische eisen uitgewerkt die gesteld moeten worden aan de versteviging en verduurzaming van de woning om in aanmerking te komen voor Nul-op-de-meter en de Energieprestatievergoeding.

Na dit pilotproject wordt in 2016 een groter project gestart waarbij voor 1500 woningen Nul-op-de-meter zal worden gerealiseerd.

Met name de contractvorming is in deze fase gecompliceerd, aldus Marco de Boer.

“De bestaande contracten zoals van de stroomversnelling, zijn niet geschikt om gebruik te kunnen maken van de EPV. Met name technische eisen en garanties die de markt daarvoor zal moeten verlenen, zijn daarin onvoldoende opgenomen. De corporaties lopen daarin te grote risico's.”

Een bijkomende complicatie is dat de regeling met betrekking tot EPV nog niet definitief is maar nu wordt behandeld in de Tweede Kamer. De regeling heeft in de kamer en bij de internetconsultatie ook geleid tot een groot aantal vragen.

“Het juridisch speelveld is fluïde, toch proberen we tot een contract te komen waarin de prestatie-eisen aan de markt en de risico's voor een woningcorporatie voldoende zijn gewaarborgd”, aldus Marco de Boer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco de Boer.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten