VBTM Advocaten in Trouw over leegstand verzorgingstehuizen

Op donderdag 25 september jl. heeft organisatieadviesbureau Berenschot een rapport gepubliceerd over de huisvesting van ouderen. VBTM Advocaten heeft aan dit rapport een bijdrage geleverd. Volgens Berenschot neemt de vraag naar wooneenheden voor ouderen toe terwijl juist veel verzorgingstehuizen leeg staan. Naar aanleiding van het rapport van Berenschot heeft het televisieprogramma Nieuwsuur aandacht besteed aan dit onderwerp. Ook heeft Trouw afgelopen zaterdag 27 september een artikel over dit onderwerp gepubliceerd. In het artikel van Trouw geeft Pieter Kok van VBTM Advocaten aan waarom de leegstaande verzorgingstehuizen vanwege het bestemmingsplan niet zonder meer ingezet kunnen worden voor de huisvesting van ouderen. Het artikel is hier te vinden.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Pieter Kok.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten