VBTM Masterclass Warmte Koude Levering

Op 1 en 6 november jongstleden organiseerde VBTM Advocaten in Midden- en Zuid-Nederland een masterclass over ‘Warmte Koude Levering” voor bestuur en management van woningcorporaties.

VBTM en het financieel adviesbureau Finance Ideas hebben alle aspecten met betrekking tot WKO-installaties de revue laten passeren. Aan de orde kwamen onder andere de oprichting van een Energie B.V., de financiering van de installatie, de benodigde vergunningen en ontheffingen alsmede de doorberekening aan de huurder.

De bijeenkomsten werden goed bezocht en waardevol bevonden. VBTM Advocaten zal in de nabije toekomst meer van dergelijke masterclasses organiseren. U kunt daarvoor onze website in de gaten houden.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten