Verbod strafrechtelijke ontruiming van krakers

Op 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand in werking getreden. Kraken is hierin strafbaar gesteld. Het betreft een algeheel kraakverbod: de oude “leegstandtermijn” van 1 jaar is komen te vervallen.

Inmiddels zijn de eerste procedures gevoerd naar aanleiding van deze “anti-kraakwet”. Nadat de rechtbank in eerste instantie had bepaald dat het ontruimen van panden mag als de krakers vooraf worden ingelicht, heeft het Gerechtshof Den Haag dit in een uitspraak van 8 november 2010 teruggedraaid. Het Hof heeft de ontruiming van diverse kraakpanden in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden verboden, omdat in de Wet kraken en leegstand niet is voorzien in de mogelijkheid voor krakers om bij een dreigende ontruiming vooraf het oordeel van de rechter te vragen. Dit is volgens het Hof in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Naar aanleiding van deze uitspraak (die overigens nog niet op schrift is gesteld) heeft het Openbaar Ministerie aangekondigd alle ontruimingen op te schorten. Het is afwachten welke gevolgen deze uitspraak verder heeft voor strafrechtelijke ontruimingen in de praktijk. Stelt de Staat cassatie in tegen de uitspraak van het Hof en/of zal justitie een beleid gaan ontwikkelen voor de strafrechtelijke ontruiming? Het voorgaande staat overigens los van de ontruimingsmaatregelen naar aanleiding van een civielrechtelijke procedure van de eigenaren tegen krakers.

Indien u vragen heeft over dit bericht, kunt u contact opnemen met mevrouw mr. T. de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten