‘Vergeten’ de huurprijs te indexeren

In de meeste huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten is een jaarlijkse indexering van de huurprijs opgenomen. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat de verhuurder abusievelijk ‘vergeet’ deze indexering toe te passen. Het gevolg daarvan is dat de verhuurder de nodige inkomsten misloopt. De vraag is dan ook of het mogelijk is de ‘vergeten’ indexering van de huurprijs alsnog door te voeren, en de misgelopen huurpenningen alsnog te ontvangen.

Het antwoord op deze vraag is bevestigend. Het is in de meeste gevallen mogelijk alsnog de huurprijs te indexeren. Dit kan zelfs in het geval de verhuurder meerdere jaren de huurprijs niet heeft geïndexeerd. Dit is vorig jaar zo bepaald door het gerechtshof Amsterdam, in een uitspraak van 10 april 2012 (LJN: BW7821).

In deze zaak ging het om een situatie waarin sinds 1993 geen indexering van de huurprijs had plaatsgevonden. Pas in 2009 realiseert de verhuurder zich dit. De verhuurder vraagt in een juridische procedure om vast te stellen dat de huurprijs alsnog geïndexeerd mag worden, en vordert tevens betaling van de als gevolg van het niet indexeren van de huurprijs misgelopen huurpenningen over de laatste vijf jaren. Dit laatste gezien de wettelijke verjaringstermijn van geldvorderingen van vijf jaren.

Het gerechtshof wijst de vorderingen van de verhuurder toe. Volgens het gerechtshof is er sprake van een huurovereenkomst die voorziet in een automatische indexering. Voor het van kracht worden daarvan is geen nadere wilsuiting van de verhuurder vereist. De huurder mag er om die reden ook niet op vertrouwen dat de indexering niet (meer) zal worden toegepast.

Deze uitspraak biedt verhuurders de mogelijkheid alsnog aanspraak te maken op betaling van achterstallige indexeringsbedragen en op betaling van misgelopen huurpenningen. Het is voor verhuurders derhalve aan te raden na te gaan of bij haar huurovereenkomsten wel indexering van de huurprijs heeft plaatsgevonden. Omdat de normale verjaringstermijn van vijf jaren van toepassing is, loont het zo snel mogelijk werk te maken van gevallen waarin ‘vergeten’ is de huurprijs te indexeren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Floris Mollema.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten