Verruiming tijdelijke arbeidscontracten jongeren

De Eerste Kamer heeft op 29 juni 2010 ingestemd met een wetsvoorstel om tijdelijke arbeidscontracten voor jongeren tot 27 jaar te verruimen.Werkgevers mogen jongeren tot 27 jaar langer op een tijdelijk contract laten werken. Momenteel ontstaat na drie jaar van opeenvolgende tijdelijke contracten of bij het vierde contract een vast dienstverband, dat wordt straks na vier jaar of bij het vijfde contract. Doel is op deze wijze jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het betreft een tijdelijke maatregel die in beginsel geldt tot 1 januari 2012 en als de economische crisis aanhoudt, kan worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer mr. P. Merkus.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten