Versperren achteruitgang

Het komt voor dat huurders over het erf van de buurman moeten om hun eigen erf (tuin) te verlaten. Als de verhuurder een woning verkoopt, bestaat het risico dat de koper met de inrichting van zijn erf de uitgang van de (hurende) buurman afsluit. De rechter vindt dat dit een gebrek oplevert. De verhuurder moet maatregelen treffen om de uitgang van de huurder vrij te houden, bijvoorbeeld door een erfdienstbaarheid te vestigen. Als de verhuurder dit nalaat, kan hij door de rechter worden veroordeeld de woning te kopen.

Gerechtshof Leeuwarden, 22 november 2011, LJN: BU5490


Georgie Geurts

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 3/2012.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten