Vervanging G-rekening toch pas in 2014

Er ligt al sinds 2009 een wet klaar om het huidige G-rekening-systeem te vervangen door het systeem van de “vrijwaringsrekening”. In het nieuwe systeem kan een corporatie dát deel van een aanneemsom dat betrekking heeft op loonbelasting en premies storten op een “vrijwaringsrekening” van de Belastingdienst. Daardoor wordt de corporatie gevrijwaard van aansprakelijkheidsrisico’s op grond van de wet ketenaansprakelijkheid.

Volgens de belastingdienst wordt de nieuwe regeling – ook wel het ‘depotstelsel’ genoemd - pas ingevoerd in 2014. De G-rekening verdwijnt dan in 2015.

Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u contact opnemen met de heer mr. J.H.S. van Doesburg.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten