Vervanging G-rekening uitgesteld tot 1 juli 2014

Er ligt al sinds 2009 een wet klaar om het huidige G-rekening-systeem te vervangen door het “depotstelsel”. In dat nieuwe depotstelsel kan een opdrachtgever dát deel van een aanneemsom dat betrekking heeft op loonbelasting en premies storten op de “vrijwaringsrekening” van de Belastingdienst. Daardoor wordt de opdrachtgever gevrijwaard van aansprakelijkheidsrisico’s op grond van de wet ketenaansprakelijkheid.

De Belastingdienst heeft nu bekend gemaakt dat het depotstelsel per 1 juli 2014 in werking treedt. Gedurende een overgangsperiode van een jaar blijft de G-rekening nog bestaan. De G-rekening verdwijnt dan dus per 1 juli 2015.

Bedrijven die een G-rekening hebben, krijgen van de Belastingdienst bericht wanneer hun G-rekening wordt omgezet naar een depot.

Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u contact opnemen met Hans van Doesburg.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten