Vervanging G-rekening weer uitgesteld

De geplande vervanging van de G-rekening is voor de zoveelste keer uitgesteld. Er ligt al sinds 2009 een wet klaar om het huidige G-rekening-systeem te vervangen door het “depotstelsel”. In dat nieuwe depotstelsel kan een opdrachtgever dát deel van een aanneemsom dat betrekking heeft op loonbelasting en premies storten op de “vrijwaringsrekening” van de Belastingdienst. Daardoor wordt de opdrachtgever gevrijwaard van aansprakelijkheidsrisico’s op grond van de wet ketenaansprakelijkheid.

Het was de bedoeling dat het depotstelsel per 1 juli 2014 in werking zou treden. Maar de Belastingdienst heeft laten weten dat die datum niet wordt gehaald. Een nieuwe datum is niet genoemd.

Inmiddels is het niet alleen de vraag wanneer het depotstel in werking gaat treden, maar ook in welke vorm dat dan gaat gebeuren. Het ministerie van Financiën heeft “een heroriëntatie op de toekomst van het Depotstelsel” aangekondigd. Het ministerie heeft de banken gevraagd om begin mei 2014 hun visie op de toekomstscenario’s van het G‑rekeningenstelsel te geven. Voorlopig zal de praktijk het dus moeten blijven doen met de G-rekening.

Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u contact opnemen met Hans van Doesburg .

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten