Vier hennepplantjes

In een huurwoning wordt in een hennepdrogerij 155 gram gedroogde henneptoppen aangetroffen. De huurder zegt de hennep weg te geven en niet zelf te gebruiken. Ook zegt hij dat de toppen afkomstig zijn van slechts vier hennepplanten: een strafrechtelijk gedoogde hoeveelheid. De huurder vindt ontbinding van de huurovereenkomst daarom onrechtvaardig. Het hof in Den Bosch oordeelt anders. Het enkele feit dat een huurder een hennepdrogerij heeft voor gebruik door anderen is een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Of deze anderen voor de hennep wel of niet betalen, is daarbij niet relevant. En het aantal planten evenmin.

Gerechtshof Den Bosch, 15 november 2011, LJN: BU 5265

Marjolein Arends-Deurenberg

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 2/2012.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten