Voorbereidingen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging

De werkwijze wat betreft de aanvraag van inkomensverklaringen bij de Belastingdienst voor het kunnen doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging is dit jaar gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Verhuurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging willen doorvoeren voor hun sociale huurwoningen zullen in de periode van 3 februari tot 1 maart 2014 een account c.q. inlogcode moeten aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal namelijk alleen voor de aanvragers van een inlogcode een woningbestand aanmaken en vanaf 17 maart a.s. kunnen de verhuurders die een account hebben aangevraagd dan de inkomensverklaringen voor hun sociale huurwoningen gaan opvragen. Een ander nieuw aspect is dat de Belastingdienst de huurders voor wie een inkomensverklaring aan de verhuurder is verstrekt, hiervan schriftelijk op de hoogte zal stellen.

Voor verhuurders is het dus belangrijk dat zij bovengenoemde termijn goed in de gaten houden. Indien u vragen heeft over dit artikel kunt u contact opnemen met Tanja de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten