Voorlopige gunning altijd verstandig

Bij openbare aanbestedingsprocedures is het verplicht een opdracht voorlopig te gunnen. Dit houdt in dat er een termijn van minstens vijftien dagen is waarbinnen een benadeelde inschrijver bij de rechter bezwaar kan maken tegen de gevolgde procedure. Het verdient aanbeveling dit ook bij onderhandse procedures te doen. Stel dat een rechter besluit dat een opdracht opnieuw aanbesteed moet worden. Is de opdracht voorlopig gegund dan kan de aanbesteder daarop gemakkelijker terugkomen, dan bij een definitieve gunning. Door voorlopige gunning kan de aanbesteder zijn risico’s aanzienlijk beperken in de aanbestedingsprocedure.

Sander Engels

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 11/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten