Voorwaarden voor 6% BTW-tarief bij renovatie

Met ingang van 1 maart 2013 geldt het 6% BTW-tarief voor renovatie en herstel van woningen die minimaal twee jaar in gebruik zijn. De voorwaarden hiervoor zijn vandaag bekend gemaakt.

Het verlaagde 6% BTW-tarief geldt alleen voor renovatie en herstel van woningen, en alleen voor de arbeidskosten. Het verlaagde BTW-tarief geldt dus niet voor de materialen die bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden worden gebruikt. Het verlaagde tarief geldt voor één jaar, tot 1 maart 2014. Het 6% BTW-tarief is alleen van toepassing als de renovatie-/herstelwerkzaamheden worden afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014.

Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Onder woningen worden verstaan: onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Ook de voor bewoning/(semi) permanent verblijf bedoelde ruimten in een bejaarden-, verpleeg- of verzorgingsinstelling worden als woning aangemerkt. Ook aanleunwoningen en studentenflats worden als woning aangemerkt.

Voor de toepassing van het 6% BTW-tarief maakt het niet uit wie de opdrachtgever voor de renovatie-/herstelwerkzaamheden is. Het verlaagde BTW-tarief kan dus ook worden toegepast als bijvoorbeeld woningcorporaties renovatie-/herstel-werkzaamheden in of aan hun woningen laten uitvoeren.

Het verlaagde BTW-tarief geldt ook voor:

  • het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden;
  • de arbeidskosten betreffende op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning, zoals kozijnen en dakkapellen;
  • de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen.

De voorwaarden zijn vastgelegd in het Besluit van 28 februari 2013, nr. BLKB/ 2013/305M van de staatssecretaris van Financiën.

Hans van Doesburg

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten