Vrijwaringsrekening eindelijk praktijk?

Er bestaan al lang plannen om het systeem van de G(eblokkeerde)-rekening te vervangen door de ‘vrijwaringsrekening’. In 2009 is dit wettelijk vastgelegd, maar het nieuwe systeem is nog steeds niet in werking getreden. Waarschijnlijk wordt de vrijwaringsrekening nu per 1 januari 2012 ingevoerd. De G-rekening brengt in de praktijk nogal wat rompslomp met zich mee voor professionele opdrachtgevers, zoals corporaties.

In het nieuwe systeem kan een corporatie dát deel van een aanneemsom dat betrekking heeft op loonbelasting en premies storten op een vrijwaringsrekening van de belastingdienst. Daardoor wordt de corporatie gevrijwaard van aansprakelijkheidsrisico’s op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Hans van Doesburg

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 23/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten