Vrijwaringsrekening opnieuw uitgesteld

Opnieuw is de vervanging uitgesteld van de G(eblokkeerde)-rekening door de ‘vrijwaringsrekening’. In Aedes-Magazine 23/2011 meldden wij dat de vrijwaringsrekening waarschijnlijk per 1 januari 2012 zou worden ingevoerd. Volgens de belastingdienst gebeurt dat nu in 2014 en verdwijnt de G-rekening in 2015. In het nieuwe systeem kan een corporatie de loonbelasting en premies over een aanneemsom storten op een vrijwaringsrekening van de belastingdienst. Daardoor is de corporatie gevrijwaard van aansprakelijkheidsrisico’s op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Hans van Doesburg

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 1/2012.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten