Wachttijd bij huuropzegging door nieuwe eigenaar

Een nieuwe eigenaar heeft een wachttijd van drie jaar als hij de huur van woonruimte wil opzeggen wegens dringend eigen gebruik, zoals bij sloop. Die begint te lopen vanaf de dag dat hij schriftelijk aan de huurder heeft laten weten, dat hij de nieuwe eigenaar is. Ontbreekt zo’n kennisgeving, dan zijn andere manieren denkbaar waarop de huurder tijdig en ondubbelzinnig weet wie de nieuwe verhuurder is. Een verzoek van de nieuwe eigenaar om de huur op een andere rekening te betalen of een schriftelijk voorstel tot huurverhoging is onvoldoende. Volgens de rechter kan de huurder daaruit niet opmaken, dat hij met een nieuwe eigenaar van doen heeft.

Gerechtshof Den Bosch, 1 november 2011, LJN: BU3194

Jan Sengers

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 25-26/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten