Waterschappen kiezen VBTM Advocaten voor juridische dienstverlening

De Waterschappen in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben de juridische dienstverlening Europees aanbesteed. VBTM Advocaten is één van de 18 kantoren die hebben meegedaan aan deze aanbesteding.

Na een beoordeling op prijs en kwaliteit hebben de Waterschappen VBTM Advocaten uitgekozen als het kantoor dat voor hen de juridische dienstverlening op het terrein van bouw- en aanbestedingsrecht zal verzorgen.

VBTM Advocaten is uiteraard trots op dit resultaat. Wij realiseren ons dat dit resultaat mede te danken is aan het vertrouwen dat door onze cliënten is uitgesproken in de kwaliteit van onze juridische dienstverlening.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten