Wetsvoorstel tot wijziging huurprijzenrecht

Op 12 augustus berichtten wij u op deze site dat er een wetsvoorstel tot wijziging van het huurprijzenrecht (vereenvoudiging procedures huurcommisie) aanhangig is gemaakt door de regering. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 4 maart met algemene stemmen aangenomen. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Is sprake van onderhoudsgebreken dan wordt de tijdelijke huurverlaging van de huurcommissie gerelateerd aan de feitelijke huurprijs in plaats van aan de maximale huurprijsgrens;
  • De termijn van de rappèlprocedure wordt verlengd van zes weken naar drie maanden. De huurder heeft dan nog een maand voor bezwaar;
  • De Huurcommissie behandelt geen geschil over servicekosten als het om relatief lage bedragen gaat (36 euro of minder);
  • Er komt een standaardformulier voor de onderbouwing van de servicekosten;
  • De procedure voor het terugvorderen van leges wordt vereenvoudigd.

Het wetsvoorstel moet nu de Eerste Kamer procedure nog doorlopen en is naar de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken gestuurd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Tanja de Groot.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten