Wetsvoorstel “Wet Kraken en Leegstand”

Op 21 oktober jl. hebben wij u bericht over een uitspraak van de Hoge Raad, waaruit volgt dat de huidige wetgeving onvoldoende grondslag biedt voor een strafrechtelijke ontruiming van een kraakpand. Het ziet er naar uit dat dit probleem wordt opgelost met het nieuwe wetsvoorstel inzake kraken en het voorkomen van leegstand.

Het wetsvoorstel heeft enerzijds betrekking op wijzigingen op het strafrechtelijk gebied. Zo komt er een algeheel kraakverbod in het Wetboek van Strafrecht: de “leegstandtermijn” van 1 jaar vervalt. Kraken kan worden gestraft met een gevangenisstraf van in beginsel 1 jaar. Voorts zal een wijziging plaatsvinden van de Leegstandwet. Deze wijziging ziet op de civielrechtelijke aanpak van krakers van kantoorpanden, bedrijfsruimten en winkels (dus niet op krakers van woningen). Op grond van het wetsvoorstel kunnen gemeenten een leegstandverordening opstellen, waarin wordt bepaald dat eigenaren de leegstand van hun pand na een termijn van tenminste 6 maanden moeten melden. Vervolgens moet de eigenaar in overleg treden met de gemeente over de aanpak van de leegstand en kan de gemeente zelfs een gebruiker voordragen waar de eigenaar verplicht een contract mee kan moeten sluiten. Niet nakoming van de verplichtingen door de eigenaar kan leiden tot boetes. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel reeds aangenomen en de Eerste Kamer zal hier op korte termijn over beslissen. Mogelijk wordt het wetsvoorstel dan per 1 januari 2010 omgezet in een wet.

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met mevrouw mr. T. de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten