Wetvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken

De minister van Justitie heeft op 5 september 2011 aangekondigd dat hij het wetsvoorstel over modernisering van personenvennootschappen (Wetsvoorstel 31065, “Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek”) gaat intrekken. Dit wetsvoorstel moest onder meer leiden tot vervanging van de vennootschap onder firma (de VOF) door de openbare vennootschap. Over het wetsvoorstel werd al jarenlang gediscussieerd. Uiteindelijk blijkt er in de praktijk (en met name in het midden- en klein bedrijf) weinig draagkracht voor het wetsvoorstel te bestaan. Om die reden heeft de minister nu beslist dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken.

Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u contact opnemen met de heer mr. J.H.S. van Doesburg.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten