Wie betaalt de schade aan een woning na een politie-inval: update

In mijn weblog van 3 december 2011 heb ik besproken wie aansprakelijk is voor schade aan een huurwoning na een politie-inval. Op 18 september 2014 heeft de kantonrechter te Den Haag de mogelijkheden van de verhuurder om de schade te verhalen op de huurder uitgebreid. Ik zal hieronder alles nog even kort samenvatten:

Aansprakelijkheid politie?

De Hoge Raad heeft in 2009 bepaald dat de politie in beginsel aansprakelijk is voor schade aan een huurwoning na een politie-inval. Uit de rechtspraak blijkt echter ook dat deze aansprakelijkheid van de politie vervalt (of vermindert) als de schade het gevolg is van omstandigheden die aan de huurder zijn toe te rekenen, zoals de aanwezigheid van een hennepkwekerij of het plegen van een ander strafbaar feit in het gehuurde. Als dat het geval is, dan komt de schade toch geheel voor rekening van de verhuurder.

Aansprakelijkheid huurder?

In sommige gevallen kan de verhuurder deze schade vervolgens wel op de huurder verhalen. Uit vroegere rechtspraak bleek dat de verhuurder de schade op de huurder kon verhalen als de huurder een strafbaar feit had gepleegd in of vanuit de huurwoning of de woning daarvoor had gebruikt. De kantonrechter te Den Haag heeft in een vonnis van 18 september 2014 deze mogelijkheid sterk opgerekt. Volgens deze kantonrechter kan de verhuurder de schade namelijk ook op de huurder verhalen als er geen rechtstreeks verband bestaat tussen het strafbare feit en de huurwoning. Het is volgens de kantonrechter voldoende als het strafbare feit van een zodanig ernstige aard is dat een politie-inval tot de reële mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld als de woning wordt gebruikt als uitvalsbasis voor strafbare feiten of als de woning als schuilplaats dient na het plegen van strafbare feiten.

Conclusie

Als het de verhuurder niet lukt om schade aan een huurwoning na een politie-inval te verhalen op de politie, dan zijn de mogelijkheden voor de verhuurder om deze schade op de huurder te verhalen verruimd sinds een uitspraak van de kantonrechter van 18 september 2014. Het is niet langer noodzakelijk dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de huurwoning en het strafbare feit. Voldoende is dat de woning bijvoorbeeld gebruikt wordt als de uitvalsbasis voor strafbare feiten of wanneer de woning dient als schuilplaats na het plegen van strafbare feiten.

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Georgie Geurts.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten