Wijziging energielabel in Energie-index (EI): bestaande woningen afmelden?

De waardering van de energieprestatie in het woningwaarderingsstelsel (WWS) vindt thans plaats op basis van een energieprestatiecertificaat; gebruikelijk aangeduid als ‘het energielabel’. Het energielabel vormt een indicatie van de energiezuinigheid van een woning. In het huidige WWS is een tabel opgenomen, waarin aan elk label een aantal waarderingspunten is toegekend. Een woning met het energielabel G betreft een (vrijwel) niet-geïsoleerde woning en krijgt in de woningwaardering 0 punten. Een energielabel A ++ betekent een zeer goed geïsoleerde woning en scoort in de woningwaardering ten minste 40 punten (meergezinswoning). Met ingang van 1 januari 2015 wijzigt dit systeem.

Vanaf 1 januari 2015 zijn er twee methoden voor de bepaling van de energieprestatie van bestaande woningen: een vereenvoudigd label en een uitgebreid label. Het vereenvoudigde label is met name voor particuliere woningeigenaren bedoeld1. Professionele verhuurders van woningen krijgen te maken met het uitgebreide label2. Het uitgebreide label geeft geen letter maar een getal; de energie-index (EI). Een EI van > 2,7 staat voor een (vrijwel) niet-geïsoleerde woning en scoort 0 punten. Een EI van < 0,6 staat voor energiezuinige woning en scoort ten minste 40 punten (meergezinswoning).

De methode waarmee de energie-index wordt berekend is anders dan die thans gebruikt wordt om het energielabel vast te stellen. Dat kan tot gevolg hebben, dat het aantal waarderingspunten voor de energieprestatie zakt. Een voorbeeld: het is mogelijk dat een woning met thans label B (28 punten bij een meergezinswoning) bij een herberekening met toepassing van de nieuwe voorschriften zakt naar een energie-index tussen 1,4 < EI ≤ 1,8. In dat geval krijgt de woning in het nieuwe systeem nog maar 15 punten (meergezinswoning). Voor woningen die reeds een energielabel hebben, geldt een overgangsregeling.

Op grond van de huidige systematiek geldt een afgegeven energieprestatiecertificaat (‘energielabel’) voor een periode van 10 jaar. Voor woningen waarvoor reeds thans een energielabel is afgegeven, blijft dat gelden, tot dat de 10-jarige periode verstreken is. Een afgemelde woning behoudt dan ook de waarderingspunten die thans bij dat label gelden. Het treffen van energiebesparende maatregelen leidt in de regel tot een hoger label. De verhuurder kan dan het energielabel opnieuw laten berekenen en afmelden. Voor zover een nieuw label beschikbaar is, maar een woning nog niet mocht zijn afgemeld, kan het interessant zijn de woning alsnog af te melden vóór 1 januari 2015. In dat geval behoudt die woning (tot eind 2024) de woningwaarderingspunten die thans bij dat label horen.

Is er geen label beschikbaar, dan blijft de huidige tabel ‘Bouwjaarklasse’ van toepassing. Dat scheelt echter aanzienlijk in het aantal woningwaarderingspunten. Zeker bij woningen die in de afgelopen jaren nieuw zijn opgeleverd en voldoen aan de ten tijde van de bouw geldende eisen.

1 Zie ‘Van energieprestatiecertificaat naar energielabel’ website VBTM 11 september 2014

2 De uitgebreide methode is gestoeld op NEN 7120 die al voor nieuwbouw geldt; via het zogenaamde “Nader Voorschrift” wordt deze methode geschikt gemaakt voor bestaande woningen.

Indien u vragen over dit artikel heeft kunt u contact opnemen met Jos van den Mosselaar.

Deel dit artikel via LinkedIn

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten