Woningstichting De Veste mag niet uit het bestel stappen

In een uitspraak van 27 oktober 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist, dat De Veste niet uit het corporatiebestel kan stappen. De Veste wilde dat onder meer omdat zij bepaalde fiscale voordelen zou mislopen. De minister stelde zich op het standpunt, dat woningcorporaties niet vrijwillig het bestel mogen verlaten.

De Raad van State overweegt dat in de regelgeving niet de mogelijkheid is geopend, dat een corporatie vrijwillig het bestel kan verlaten. In die regels is wel bepaald, dat de minister een corporatie bij wijze van sanctie uit het bestel kan zetten, maar niet dat de corporatie daar zelf voor kan kiezen. De wet regelt volgens de Raad van State uitputtend de mogelijkheden omtrent de toe- en uittreding van corporaties. De wetgever heeft de mogelijkheid van vrijwillige uittreding bewust willen uitsluiten.

De Veste voerde ook aan, dat zij door de woningcorporatieregels in haar eigendomsrecht wordt beperkt. Naar het oordeel van de Raad van State is die beperking gerechtvaardigd met het oog op het zwaarder wegende algemene belang van een goede volkshuisvesting. De uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder LJN BO1837.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer mr. J.M.G.A. Sengers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten