Woningtoewijzing bij huurschuld

Mag een corporatie weigeren een huurovereenkomst te sluiten met een ex-huurder die zijn huurachterstand niet heeft afgelost? In deze casus vordert een ex-huurder toewijzing van een woning waarvoor hij volgens het woonruimteverdeelsysteem in aanmerking komt. De voormalig huurder is al twee keer ontruimd wegens wanbetaling. De corporatie vreest nieuwe huurachterstand en beroept zich op een voorbehoud, gepubliceerd op de website. De rechter vindt de vrees terecht en wijst de vordering van de ex-huurder af. Corporaties doen er verstandig aan openbaar te maken geen woning aan te bieden bij gerechtvaardigde vrees voor huurachterstand of overlast.

Voorzieningenrechter Rechtbank Dordrecht, 3 februari 2011, LJN: BP2588

Paul Roks

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 5/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten