Woningwaarderingsstelsel aangepast in verband met aanwijzing schaarstegebieden

Op 1 oktober 2011 is het aangepaste woningwaarderingsstelsel – in verband met de aanwijzing van schaarstegebieden – in werking getreden. Ligt een huurwoning in een gemeente, die als schaarstegebied is aangewezen, dan kan de woningwaardering met maximaal 25 punten worden verhoogd. Verhuurders van woningen in deze gebieden kunnen dan ook vanaf 1 oktober 2011 bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomst een hogere huurprijs vragen. Voor bestaande contracten treedt er geen wijziging op. Hoeveel punten de woningwaardering exact stijgt, hangt af van de WOZ-waarde per m2 vloeroppervlak. Is de WOZ-waarde per m2 hoger dan € 2.900,- dan kan de woningwaardering met maximaal 25 punten worden verhoogd: Bedraagt de WOZ-waarde per m2 € 2.900,-- of minder, dan stijgt de woningwaardering met maximaal 15 punten.

Klik hier voor een overzicht van de schaarstegebieden.

Indien u over dit onderwerp meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de heer mr. J.M.H. van den Mosselaar of de heer mr. P. Roks.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten