Ziekmelding werknemer via WhatsApp

Een werknemer vertrekt aan het eind van de dag boos van haar werk met de woorden: “Nou dat ga ik dus niet doen. Ik heb het namelijk al een tijdje gehad met deze baan en dit werk. Dit werk is niks voor mij. Ik wil dit ook niet meer en stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Ik heb het hier gezien en ga weg”.

De volgende dag meldt de werknemer zich via WhatsApp ziek. De dag er op stuurt de werkgever de werknemer een brief, waarin hij het door de werknemer genomen ontslag bevestigt. De werknemer stelt dat zij geen ontslag heeft genomen en verwijst naar haar ziekmelding via WhatsApp, waarvan de werkgever stelt dit niet te hebben ontvangen.

De kantonrechter oordeelt dat op een werkgever een onderzoeksplicht rust om na te gaan of een werknemer daadwerkelijk de intentie heeft ontslag te nemen gelet op de gespannen situatie tijdens de gedane uitlatingen van de werknemer. De ziekmelding van werknemer wijst hier niet op. De stelling van de werkgever dat zij het WhatsApp-bericht niet heeft ontvangen is onvoldoende onderbouwd nu naast het bericht twee vinkjes zijn geplaatst, waaruit kan worden afgeleid dat het bericht met succes bij de werkgever is aangekomen. De arbeidsovereenkomst is dientengevolge niet geëindigd door de mededeling van de werknemer.

Kantonrechter Groningen, 11 juni 2012, LJN: BY2140

Poppe Merkus

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten