Zorgverzekeraar is aanbestedende dienst

Lange tijd heeft onduidelijkheid bestaan over de vraag of een zorgverzekeraar kan worden aangemerkt als een aanbestedende dienst. De rechtbank Zeeland-West Brabant heeft onlangs op die vraag een duidelijk antwoord gegeven, de zorgverzekeraar is een aanbestedende dienst. Dit betekent dat de zorgverzekeraar verplicht is de inkoop van haar zorgactiviteiten (openbaar) aan te besteden.

De aanbestedingsregels zijn niet alleen van toepassing op de overheid maar ook op zogenaamde publiekrechtelijke instellingen. De definitie daarvan in de aanbestedingsregels is tamelijk complex. Met name gaat het daarbij om de vraag in hoeverre een instelling een behoefte van algemeen belang behartigt en onderworpen is aan toezicht of financiering door de overheid.

De rechtbank concludeert dat zorgverzekeraars moeten worden aangemerkt als een publiekrechtelijke instelling. Een zorgverzekeraar voorziet volgens de rechtbank in een behoefte van algemeen belang, ook al is zij werkzaam in een zekere mate van concurrentie met andere zorgverzekeraars. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat een zorgverzekeraar voor meer dan de helft door de Staat wordt gefinancierd uit een vereveningsbijdrage en een rijksbijdrage.

Deze uitspraak betekent dat zorgverzekeraars moeten worden aangemerkt als een aanbestedende dienst, en dat zij de inkoop van hun zorgactiviteiten zullen moeten aanbesteden volgens de procedures opgenomen in de Aanbestedingswet en in de Europese Aanbestedingsrichtlijn. Dit is van belang voor zorgaanbieders. Zij mogen er vanaf nu vanuit gaan dat de aanbestedingsregels en de daarin opgenomen eisen van zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling en transparantie van toepassing zijn op de wijze waarop een zorgverzekeraar hun aanbiedingen beoordeelt.

Nu per 1 januari 2015 het zorgstelsel ingrijpend wordt gewijzigd, is het van belang dat zorgaanbieders zich ervan bewust zijn dat zij zo nodig een beroep kunnen doen op de aanbestedingsregels bij de beoordeling van hun aanbiedingen door zorgverzekeraars.

Wilt u meer weten over deze uitspraak of over de aanbestedingsregels die van toepassing zijn, neem dan contact op met Marco de Boer.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten