Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is VBTM verplicht in bepaalde gevallen een cliëntenonderzoek te verrichten, voordat zij een opdracht kan aanvaarden. In dat kader wordt onder andere de identiteit van de cliënt, de eventuele vertegenwoordiger en de UBO geverifieerd op basis van door VBTM verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens.

Daarnaast is VBTM gehouden om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Kort gezegd is een (voorgenomen) transactie ‘ongebruikelijk’ als die te maken kan hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme. Als VBTM hiervan een melding doet, mag volgens de wet de cliënt daarover niet worden ingelicht. Als het cliëntenonderzoek niet kan worden afgerond én er aanwijzingen zijn voor witwassen of het financieren van terrorisme, dan is VBTM ook verplicht om dit te melden.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl) en de FIU (www.fiu-nederland.nl).