Advocaten arbeidsrecht

De cliënten die ons kantoor bijstaat hebben werknemers in dienst. Dit betekent dat zich bij hen  vragen kunnen voordoen op het gebied van arbeidsrecht. Deze behoeven niet alleen gericht te zijn op het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, maar kunnen ook betrekking hebben op de uitleg van regelingen, wetten (bijvoorbeeld de WWZ of de WNT) of op de arbeidsrechtelijke gevolgen van een reorganisatie. Daarnaast kan de verhouding met de ondernemingsraad een onderwerp zijn.

VBTM kan u op het  gebied van het arbeidsrecht (onder meer) adviseren over:

 Uw juridische positie bij mogelijke arbeidsconflicten, waaronder het zo nodig verlenen van (processuele) ondersteuning;

  • Reorganisaties, waaronder het opstellen van een sociaal plan en/of begeleiding outsourcing;
  • arbeidsrechtelijke onderwerpen, waaronder personeelsregelingen, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT);
  • vragen op het gebied van de Wet op de Ondernemingsraden;

De gespecialiseerde advocaten van VBTM treden enkel op voor woningcorporaties. Hun focus ligt daarmee geheel op de positie van woningcorporatie als werkgever. Vanzelfsprekend zijn zij goed thuis in de CAO Woondiensten. Zij hebben zowel ervaring met omvangrijke reorganisaties, als met individuele arbeidszaken. Ook adviseren zij bijvoorbeeld regelmatig over de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op de ondernemingsraden en de Wet normering topinkomens.

Vragen op het gebied van het arbeidsrecht? VBTM Advocaten adviseert in heldere taal en procedeert met resultaat.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen