Kjenning-cursus: Aanbesteden bij corporaties

Het doen en laten van corporaties wordt in de maatschappij nauwgezet gevolgd en dat maakt dat corporaties op alle onderdelen van hun handelen aan hoge eisen van professionaliteit moeten voldoen. Dit maakt dat ook bij het aanbesteden grondige kennis nodig is van de algemene beginselen van het aanbesteden. 

Corporaties zijn dan wel aangemerkt als private instellingen waarop de aanbestedingswet niet direct van toepassing is, maar de algemene beginselen die daarin worden gehanteerd zijn onontbeerlijk voor een transparant en begrijpelijke wijze van aanbesteden. Daarbij stelt niet alleen de maatschappij maar ook de governance code en het toezicht op de woningcorporatie strenge eisen aan risicobeheersing bij het contracteren. Dit heeft vaak effecten op het aanbestedingsbeleid van de woningcorporatie.

Een recente wijziging van de Aanbestedingswet maakt deze materie er niet eenvoudiger op.

Aedes heeft een Leidraad Aanbesteden ontwikkeld die corporaties handreikingen geeft bij de voorbereiding en het uitvoeren van een aanbestedingsprocedure. Tevens dient deze leidraad als handvat voor het opstellen van eigen beleid.

Tijdens deze training wordt u aan de hand van de Leidraad Aanbesteden meegenomen bij de voorbereiding en de uitvoering van een aanbesteding.

 • Welke procedure past bij deze opdracht?
 • Hoe maakt u optimaal gebruik van de kennis die aanwezig is?
 • Op welke wijze kunt u de juridische klippen in de aanbestedingsprocedure omzeilen?
 • Wat zijn handige tips en tricks?

Voor wie?

De training Aanbesteden bij corporaties is bedoeld voor Managers Vastgoed/Onderhoud, Projectmanagers, projectleiders en inkopers die betrokken zijn bij aanbesteden van werkzaamheden.

Programma

 • De wetgeving in kort bestek
 • Nieuwe Woningwet en aanbesteden
 • Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht: gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel en proportionaliteitsbeginsel
 • Noodzakelijke voorwaarden van goed aanbesteden (professioneel opdrachtgeverschap)
 • De aanbestedingsprocedure: de selectie- en gunningsfase
 • Risicomanagement bij aanbesteden
 • Rechtsbescherming
 • Leidraad vanuit Aedes
 • Hoe gebruik ik de Aedes leidraad?
 • Ervaringen en tips uit de praktijk

Leerresultaten

 • U bent op de hoogte van de algemene beginselen
 • U kent de risico’s bij aanbesteden vanuit het aanbestedingsrecht
 • U kunt de belangrijkste onderwerpen uit het aanbestedingsrecht en kunt deze toepassen op uw eigen aanbestedingsprocedure
 • U heeft inzicht in de kansen die aanbestedingswet en het aanbestedingsbesluit bieden
 • U kunt een eigen aanbestedingsbeleid ontwikkelen

VBTM Advocaten verzorgt in samenwerking met Kjenning deze cursus.

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u hiervoor aan te melden klikt u op het logo.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen