Kjenning-cursus: Huurrecht bij groot onderhoud, renovatie en herstructurering

Groot onderhouds-, renovatie-, sloop- of herstructureringsprojecten hebben ook veel impact op de huurders. Om de impact niet nog groter te maken is het belangrijk deze projecten juridisch goed te regelen. In de wet zijn rondom deze projecten diverse specifieke bepalingen opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan bepalingen over de communicatie met de huurders(organisaties), herhuisvesting, verhuiskosten, vergoedingsregelingen en huurverhogingen. Ook bepalingen over het (indien nodig) opzeggen van de huurovereenkomst en de plicht van huurders om aan een renovatie mee te werken, staan in deze wet.

Omdat de wet en de praktijk niet altijd aansluiten bieden we u in deze training naast juridische aspecten ook andere praktische tips en tools om een groot onderhouds-, renovatie-, sloop- of herstructureringsproject succesvol te realiseren.

Voor wie?

Medewerkers die betrokken zijn bij groot onderhouds-, renovatie-, sloop- of herstructureringsprojecten.

Programma

 • Wettelijk kader rondom groot onderhouds-, renovatie-, sloop- of herstructureringsprojecten
 • Rechten en plichten van verhuurder en huurder
 • Opzegging van de huurovereenkomst (dringend eigen gebruik)
 • Renovatievoorstel-/regeling
 • Wisselwoningen
 • Tijdelijke verhuur
 • Leegstandwet
 • Gevolgschade, inboedelschade en overige schades
 • ZAV bij renovatie
 • Gevolgen voor huurprijzen en servicekosten
 • Vergoedingsregelingen, verhuis- en herinrichtingskosten
 • Sociaal Plan
 • Wet op het overleg huurders verhuurder
 • Actuele jurisprudentie

Leerresultaten

 • U kent de specifieke regelgeving in het Huurrecht bij groot onderhoud, renovatie, sloop of herstructurering
 • U kent de rechten en plichten van betrokkenen bij deze projecten
 • U kent de mogelijkheden van huuropzegging, huurcontracten en herhuisvesting
 • U kunt de gevolgen voor de huurprijzen bepalen
 • U kent de minimumeisen aan een Sociaal Plan en de verplichte vergoedingen
 • U kunt vergoedingsregelingen correct toepassen
 • U bent op de hoogte van actuele jurisprudentie

Wanneer

Op onderstaande data verzorgt VBTM Advocaten in samenwerking met Kjenning deze cursus.

 • 9 september 2021
 • 23 november 2021

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u hiervoor aan te melden klikt u op het logo.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen