Kjenning-cursus: Opzichter planmatig onderhoud

Programma

 • Geschiedenis van woningbouw en consequenties voor beheer en onderhoud
 • Fases in voorbereiding en uitvoering
 • Organisatie van technisch beheer en onderhoud
 • Taken en bevoegdheden van de opzichter
 • Herkennen en voorkomen van bouwfouten
 • Arbo-wetgeving en V&G-plan
 • Toezicht op de bouwplaats in de praktijk: veiligheid op de bouwplaats, arbo, VCA
 • Asbest en asbestsanering
 • Conditiemeting en inspecties
 • Installaties, energiebeheer en energiebesparing
 • Huurrecht: verplichtingen huurder en huurders bij onderhoudsprojecten
 • Uitbesteding bij planmatig onderhoud
 • Bouwregelgeving
 • UAV 2012: uitvoering, projectadministratie, verslaglegging, financiën
 • Aanbesteding en contractstukken
 • Kosten en risico’s bij planmatig onderhoud

Voor wie?

Opzichters of aankomend opzichters die toezicht houden of gaan houden op de uitvoering van planmatig/projectmatig onderhoud. Medewerkers die betrokken zijn bij de voorbereiding en de organisatie van planmatig onderhoud. Het niveau is MBO+ niveau.

Leerresultaten

 • U kent de samenhang tussen bouwtechnieken uit het verleden en de problemen die deze opleveren bij verbeteringen van vandaag.
 • U weet zich te positioneren in het technisch beheer.
 • U kunt bij onderhoudsprojecten in de uitvoering tijdig bijsturen.
 • U kunt praktische problemen vertalen in memo’s en rapportages.
 • U kunt het gedrag van huurders en uzelf plaatsen in hun onderlinge samenhang.
 • U kunt met deskundigen over installaties, energiebesparing, klimaatbeheersing en asbest, op uitvoeringsniveau kennis delen.
 • U weet hoe u bewoners, collega’s en uitvoerende partijen mee kunt krijgen naar een positief resultaat.
 • U kunt de verschillende belangen bij planmatig onderhoud en renovatie afwegen.
 • U weet wat het belang is van arbo-eisen, veilig werken en daarmee ook van een V&G-plan.
 • U weet hoe u een bijdrage kunt leveren aan meerjarenplanning en kostenbeheersing.

Op onderstaande data verzorgt Tanja de Groot van VBTM Advocaten in samenwerking met Kjenning deze cursus.
maandag 26 november 2018

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u in te schrijven, kunt u op onderstaand logo klikken.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen