Kjenning-cursus: Opzichter planmatig onderhoud

Als opzichter planmatig onderhoud en onderhoudsprojecten komt er heel wat op u af. Huurders met de nodige vragen over planning, uitvoering en overlast. De aannemer die graag nú een antwoord wil hebben op hoe iets uit te voeren. O ja, en dat dat meerkosten met zich meebrengt mag duidelijk zijn. Bent u weerbaar genoeg? Uw collega's snappen eigenlijk niet waar u druk mee bent. Hoe houdt u al die ballen in de lucht?

Deze opleiding gaat niet alleen in op de benodigde technische kennis, maar ook hoe u als corporatie en als toezichthouder planmatig onderhoud organiseert.

Voor wie?

Opzichters of aankomend opzichters die toezicht houden of gaan houden op de uitvoering van planmatig/projectmatig onderhoud. Medewerkers die betrokken zijn bij de voorbereiding en de organisatie van planmatig onderhoud. Het niveau is MBO+ niveau.

Programma

 • Geschiedenis van woningbouw en consequenties voor beheer en onderhoud
 • Fases in voorbereiding en uitvoering
 • Organisatie van technisch beheer en onderhoud
 • Taken en bevoegdheden van de opzichter
 • Herkennen en voorkomen van bouwfouten
 • Arbo-wetgeving en V&G-plan
 • Toezicht op de bouwplaats in de praktijk: veiligheid op de bouwplaats, arbo, VCA
 • Asbest en asbestsanering
 • Conditiemeting en inspecties
 • Installaties, energiebeheer en energiebesparing
 • Huurrecht: verplichtingen huurder en huurders bij onderhoudsprojecten
 • Uitbesteding bij planmatig onderhoud
 • Bouwregelgeving
 • UAV 2012: uitvoering, projectadministratie, verslaglegging, financiën
 • Aanbesteding en contractstukken
 • Kosten en risico’s bij planmatig onderhoud

Leerresultaten

 • U kent de samenhang tussen bouwtechnieken uit het verleden en de problemen die deze opleveren bij verbeteringen van vandaag.
 • U weet zich te positioneren in het technisch beheer.
 • U kunt bij onderhoudsprojecten in de uitvoering tijdig bijsturen.
 • U kunt praktische problemen vertalen in memo’s en rapportages.
 • U kunt het gedrag van huurders en uzelf plaatsen in hun onderlinge samenhang.
 • U kunt met deskundigen over installaties, energiebesparing, klimaatbeheersing en asbest, op uitvoeringsniveau kennis delen.
 • U weet hoe u bewoners, collega’s en uitvoerende partijen mee kunt krijgen naar een positief resultaat.
 • U kunt de verschillende belangen bij planmatig onderhoud en renovatie afwegen.
 • U weet wat het belang is van arbo-eisen, veilig werken en daarmee ook van een V&G-plan.
 • U weet hoe u een bijdrage kunt leveren aan meerjarenplanning en kostenbeheersing.


Voor meer informatie over deze cursus en/of om u in te schrijven, kunt u op onderstaand logo klikken.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen