Kjenning-cursus: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wanneer uw huurder niet meer in staat is zijn schulden te betalen kan deze failliet worden verklaard. Een faillissement van een persoon wordt echter in de regel opgeheven zonder dat de schuldeisers enige betaling hebben ontvangen. Anders dan bij een bedrijfsfaillissement blijven schulden dan gewoon bestaan. Schulden blijven in theorie dus levenslang of langer bestaan. De wet schuldsanering natuurlijke personen biedt voor personen een oplossing door middel van een schuldsaneringsregeling.

Als corporatie krijgt u soms ook te maken met huurders die buiten hun schuld in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De verhuurder heeft als schuldeiser vaak al uitstaande vorderingen, maar wanneer de huurder ook in de woning blijft wonen kan de schuld verder oplopen.

De schuldsaneringsregeling duurt in beginsel drie jaar. Wanneer u als corporatie onvoldoende uw belangen bij de vaststelling heeft kunnen behartigen resteert voor de verhuurder niets dan de huur af te schrijven. Inzicht het proces van schuldsanering, de regelingen en uw positie als corporatie richting de huurder is daarom van belang. 

Op onderstaande data verzorgt Rogier Goeman van VBTM Advocaten in samenwerking met Kjenning deze cursus.
donderdag 31 oktober 2019
dinsdag 10 maart 2020
dinsdag 9 juni 2020
donderdag 8 oktober 2020

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u aan te melden kunt u op onderstaand logo klikken.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen