Kjenning-cursus: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wanneer uw huurder niet meer in staat is zijn schulden te betalen kan deze failliet worden verklaard. Een faillissement van een persoon wordt echter in de regel opgeheven zonder dat de schuldeisers enige betaling hebben ontvangen. Anders dan bij een bedrijfsfaillissement blijven schulden dan gewoon bestaan. Schulden blijven in theorie dus levenslang of langer bestaan. De wet schuldsanering natuurlijke personen biedt voor personen een oplossing door middel van een schuldsaneringsregeling.

Als corporatie krijgt u soms ook te maken met huurders die buiten hun schuld in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De verhuurder heeft als schuldeiser vaak al uitstaande vorderingen, maar wanneer de huurder ook in de woning blijft wonen kan de schuld verder oplopen.

De schuldsaneringsregeling duurt in beginsel drie jaar. Wanneer u als corporatie onvoldoende uw belangen bij de vaststelling heeft kunnen behartigen resteert voor de verhuurder niets dan de huur af te schrijven. Inzicht het proces van schuldsanering, de regelingen en uw positie als corporatie richting de huurder is daarom van belang. 

Voor wie?

Medewerkers die contact hebben huurders met schuldenproblematiek en/of bewindvoerders.

Programma

 • De Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Rechten en plichten van de schuldenaar
 • Rechten en plichten van de corporatie
 • Procedure bij WSNP
 • Rol van de bewindvoerder, schuldenaar en corporatie
 • Ontruiming, huisuitzetting en de WSNP
 • Opbouw nieuwe (huur)schulden tijdens de schuldsaneringsperiode
 • Omgaan met huurincasso tijdens de schuldsaneringsperiode

Leerresultaten

 • U bent op de hoogte van de WSNP
 • U kent de positie van de corporatie in het schuldsaneringsproces
 • U kent de rechten en plichten van betrokkenen
 • U kunt de belangen van de corporatie behartigen richting bewindvoerders
 • U kent de mogelijkheden van ontruiming en huisuitzetting
 • U kunt opbouw van nieuwe huurschulden zoveel mogelijk beperken tijdens de schuldsaneringsperiode

Wanneer

Op onderstaande data verzorgt VBTM Advocaten in samenwerking met Kjenning deze cursus.

 • 5 oktober 2021

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u aan te melden kunt u op onderstaand logo klikken.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen