Aanbesteden van energieprestatiecontracten

RVO, PIANOo en Invest-NL zijn samen het project Impuls gestart met als doel de markt van zogenaamde energieprestatiecontracten te stimuleren. Recent zijn als uitkomst van dit project een aantal tools gepresenteerd die behulpzaam zijn bij het aangaan van zogenaamde energieprestatiecontracten.

180621-mo-bewijs-in-een-procedure.jpg

Energieprestatiecontract (EPC)

In een energieprestatiecontract (EPC) maak je als opdrachtgever prestatieafspraken met een uitvoerende partij van energiediensten over de energieprestaties van een gebouw. In een energieprestatiecontract kunnen onder meer afspraken worden gemaakt worden over de te behalen energiebesparing. De uitvoerende partij geeft hierover garanties.

Energy Service Company (ESCO)

Energieprestatiecontracten worden vaak gesloten met een partij die zowel zorg kan dragen voor de realisatie van de energie(prestatie)maatregelen, als voor het beheer en onderhoud van de energie-installaties en desgewenst ook de financiering. Dergelijke partijen worden ook wel Energy Service Company (ESCO) genoemd.

Voordelen van het algeheel uitbesteden van de energieprestaties door middel van een energieprestatiecontract aan een ESCO kunnen zijn:

  • ESCO's hebben kennis van installaties, u hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren.
  • ESCO's nemen de financiering van de aanleg van een installatie op zich.
  • ESCO's komen ook in aanmerking voor subsidies en fiscale regelingen.
  • ESCO's bieden een totaal ontzorgingsconcept aan.

Tools voor energieprestatiecontracten

In het kader van het project Impuls zijn door RVO, PIANOo en Invest-NL (onder meer) de volgende stukken opgesteld:

  • Handreiking Aanbesteden Energieprestatiecontracten (download)
  • Model energieprestatiecontract
  • Financieel rekenmodel
  • Stappenplan

Het stappenplan en de bijbehorende producten van het project Impuls EPC zijn hier te vinden.

Bent u geïnteresseerd in de toepassing van Energieprestatiecontracten en wilt u daarover nader van gedachten wisselen, dan kunt u contact opnemen met Marijn Huijbers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten