Aansluittermijn netbeheerder nog steeds van kracht

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan die onder meer gaat over de aansluittermijn voor de Netbeheerder op het elektriciteitsnet. De Nederlandse wet bepaalt (art. 23 Elektriciteitswet) dat de netbeheerder een aansluiting dient te realiseren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. De wet bepaalt verder dat die termijn niet langer mag zijn dan 18 weken (art. 23 lid 3 Elektriciteitswet).

905c8b9b1842cba939b4ea0166f04443589b02ad.jpg

In een interview met Bas van Werven van BNR radio op 22 december 2021 leg ik uit wat die termijn in de praktijk betekent. Verder geef ik aan dat de uitspraak van het Europese hof juridisch wel relevant is maar in de praktijk geen gevolgen heeft voor de Nederlandse situatie.

De ACM heeft namelijk aangekondigd bij de beoordeling van een klacht nog steeds uit te gaan van een redelijke termijn van 18 weken. Ook rechters zullen naar verwachting die termijn blijven hanteren voor een aansluiting die kleiner is dan 10 MVa. In praktijk zijn dat vrijwel alle woningen en MKB-aansluitingen.

Luister hier het interview en lees de discussie hierover.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten