De 5% vrije ruimte bij passend toewijzen is geen plicht voor woningcorporaties maar een recht

De Woningwet legt aan woningcorporaties de plicht op om aan 95% van hun huurtoeslaggerechtigde huurders een passende huurwoning toe te wijzen. Een passende huurwoning betekent in dit verband dat de huurprijs van de woning op of onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen moet liggen.

190416-afbeelding-gsg.jpg

De aftoppingsgrens voor een één- en tweepersoonshuishouden bedraagt per 1 januari 2019     € 607,46. Die voor een drie- of meer persoonshuishouden bedraagt € 651,03. Een woningcorporatie heeft 5% vrije ruimte. Dat betekent dat zij aan 5% van haar huurtoeslaggerechtigde huurders een woning mag toewijzen met een huurprijs die boven de aftoppingsgrens ligt die in dat specifieke geval van toepassing is.

Het gerechtshof te Amsterdam heeft in een uitspraak van 8 januari 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:9) geoordeeld dat een woningcorporatie niet verplicht is om die 5% vrije ruimte ook daadwerkelijk te benutten. Een woningcorporatie mag er bijvoorbeeld ook voor kiezen om aan 100% van haar huurtoeslaggerechtigde huurders een passende woning toe te wijzen. In de procedure die heeft geleid tot deze uitspraak ging het om een huurder die zijn oude huurwoning wegens sloop moest verlaten en die wenste terug te keren in het nieuwbouwcomplex. De woningen in het nieuwbouwcomplex waren echter gezien zijn inkomen niet passend; de huurprijzen lagen hoger dan de voor deze huurder geldende aftoppingsgrens. De woningcorporatie weigerde hem een woning in het nieuwbouwcomplex toe te wijzen en koos ervoor om geen gebruik te maken van de 5% vrije ruimte. Volgens het gerechtshof was deze handelwijze van de woningcorporatie juist; de 5% vrije ruimte is een mogelijkheid maar geen plicht.

Als u vragen heeft over passend toewijzen, dan kunt u contact opnemen met Georgie Geurts.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten