De juiste envelop

Een offerte in een aanbestedingsprocedure moest van de aanbestedende partij, een ministerie, in een gesloten envelop worden ingediend met daarom heen een grotere envelop. Eén inschrijver stopte de offerte zowel in de binnenste envelop als met andere documenten in de grotere envelop. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat het ministerie deze inschrijving terecht ongeldig heeft verklaard. Het ministerie wilde zo de beoordeling op kwaliteit strikt gescheiden houden van die op prijs. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is de procedurevoorschriften in het aanbestedingsrecht strikt na te leven.

Rechtbank Den Haag, 1 februari 2011, LJN: BP2873

Marco de Boer

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 5/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten