Gevolgen herziening Warmtewet voor woningcorporaties en andere verhuurders (1)

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet in behandeling. De voorgenomen herziening heeft verregaande gevolgen voor woningcorporaties en andere verhuurders: zij zullen niet meer onder de Warmtewet vallen.

shutterstock-137115719.jpg

Nieuw art. 1.a Warmtewet: beperking reikwijdte

Het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet voorziet in een verregaande beperking van de reikwijdte van de Warmtewet. Volgens het nieuwe art. 1.a wordt de Warmtewet niet meer van toepassing op levering van warmte door een leverancier die:

a. tevens optreedt als verhuurder voor de verbruiker aan wie hij warmte levert;

b. tevens de vereniging van eigenaars is waarbij de verbruiker aan wie warmte geleverd wordt als lid is aangesloten, of een verhuurder als lid is aangesloten die aan zijn huurders warmte levert.

Verhuurders, VvE’s en gemengde VvE’s niet meer onder de Warmtewet

Gevolg is dat verhuurders die warmte leveren aan hun huurders niet meer onder de Warmtewet zullen vallen.

En ook VvE’s die warmte leveren aan hun leden zullen niet meer onder de Warmtewet vallen.

Hetzelfde geldt voor zogenaamde gemengde VvE’s: complexen met VvE’s waarin zowel eigenaren als huurders wonen waar warmte aan wordt geleverd.

Woningcorporaties niet meer onder de Warmtewet na herziening

Dit betekent dat woningcorporaties in de praktijk niet of nauwelijks meer onder de Warmtewet zullen vallen, indien de voorgestelde herziening ongewijzigd wordt vastgesteld. Immers, in de praktijk zijn vrijwel alle afnemers van warmte van een woningcorporatie ook huurder van de corporatie. Alleen in uitzonderlijke gevallen, waarin warmte wordt geleverd aan een verbruiker die geen huurder is, zou de woningcorporatie nog onder de Warmtewet kunnen vallen.

Energie B.V.’s blijven wel onder de Warmtewet vallen

Voor woningcorporaties die warmte leveren vanuit een Energie B.V. geldt dat de warmtelevering vanuit de Energie B.V. wel onder de Warmtewet blijft vallen. Immers, de Energie B.V. is niet de verhuurder van de woning en daarmee valt warmtelevering door de Energie B.V. niet onder de uitzondering.

Verdere gevolgen herziening Warmtewet

Wat is in de praktijk het gevolg van het voornemen om verhuurders niet onder de reikwijdte van de Warmtewet te laten vallen? En bevat de Warmtewet na herziening helemaal geen verplichtingen meer voor verhuurders? Daar zal ik in een volgende bijdrage op in gaan.

Het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet is te vinden via deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34723.

Voor informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Marijn Huijbers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten