Hulp bij gebruik van de Wet Victoria en Wet Victor

De Wet Victoria geeft gemeenten in artikel 174a de mogelijkheid overlastpanden te sluiten. Deze bepaling kan worden gebruikt voor drugsoverlast, maar kan ook voor andere vormen van ernstige overlast worden ingezet. Voor sluiting van drugspanden kunnen gemeenten overigens ook gebruik maken van artikel 13b van de Opiumwet. Het vereiste van verstoring van de openbare orde is dan niet aan de orde (zie eerdere berichtgeving van 27 februari 2007 en 7 februari 2008).

De Wet Victor geeft gemeenten de mogelijkheid gesloten panden in beheer te geven of te nemen. Omdat uit onderzoek gebleken is dat gemeenten moeilijkheden hebben met het gebruik van de Wet Victoria en Wet Victor gaan de ministers van Wonen Werk en Integratie, Buitenlandse Zaken en Justitie een handreiking maken voor gemeenten, waarin onder meer duidelijk wordt gemaakt welk soort instrument gemeenten bij welke vormen van overlast kunnen inzetten. In de handreiking zullen concrete praktijkvoorbeelden worden aangehaald.

Voor verdere vragen hierover kunt u contact opnemen met mevrouw mr. T.de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten