Huurrecht woonruimte: consequenties sluiten rechtbanken voor procedures in eerste aanleg

Gelet op de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus en het feit dat er in het huurrecht woonruimte veel geprocedeerd wordt, leek het ons goed op een rij te zetten op welke wijze rechtbanken op korte termijn hoogstwaarschijnlijk zullen omgaan met lopende en nieuwe procedures en wat dit betekent voor verhuurders van woonruimte. Deze informatie ziet in het bijzonder op huurrechtelijke procedures in eerste aanleg bij de kantonrechter.

181219-afbeelding-jm-ontslag.jpg

Uiteraard kan een en ander ook  invloed hebben op de tenuitvoerlegging van een zojuist verkregen vonnis. In  samenspraak met de deurwaarder kan naar een passende oplossing worden gezocht.

Lopende zaken

Bodemprocedures die zojuist  gestart zijn en zich in een schriftelijk stadium begeven, lopen gewoon door. Partijen staan gewoon voor conclusie van antwoord en zullen die tijdig moeten nemen. Zodra de conclusie van antwoord is genomen, volgt doorgaans een mondelinge behandeling. Of de mondelinge behandeling nu wel gepland wordt, maar op een iets langere termijn, óf wordt gekozen voor een tweede schriftelijke ronde (re- en dupliek), zal nog moeten blijken. Sommige rechtbanken, zoals de Rechtbank Limburg, kozen eerder al regelmatig voor re- en dupliek in kantonprocedures.

Over bodemprocedures  waarin al een zitting gepland is, zullen partijen worden geïnformeerd. Er zal hoogstwaarschijnlijk een nieuwe datum worden ingepland óf partijen de mogelijkheid worden geboden om (eventueel met verkorte termijnen) schriftelijk verder te procederen.

Een kort geding waarin  al een mondelinge behandeling is gepland, gaat alleen door als de kantonrechter de kwestie als (zeer) spoedeisend beoordeelt. Als een zitting doorgang vindt, zal dit zoveel als mogelijk telefonisch/per Skype geschieden. Informatie over het al dan niet doorgaan van specifieke zittingen zal in de komende periode volgen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat vrijwel alle mondelinge behandelingen in het huurrecht woonruimte worden aangehouden.

Nieuwe zaken

Nieuwe zaken, en vooral bodemprocedures, kunnen op de gebruikelijke wijze worden gestart. Huurders kunnen in de komende periode dus op de wijze die verhuurders gewend waren worden gesommeerd; waarna een procedure kan worden gestart. Huurzaken behoeven derhalve in de komende periode niet tot stilstand te komen.

In bodemprocedures kan een dagvaarding worden uitgebracht. Diverse deurwaarderskantoren hebben al wel laten weten dat het iets langer kan duren voordat een opdracht wordt uitgevoerd en/of op een iets langere termijn zal worden gedagvaard.

Omdat er geen fysieke kantonrolzittingen kunnen plaatsvinden en procesvertegenwoordiging door een advocaat bij kanton niet vereist is, zal er standaard vier weken uitstel worden gegeven. Er zal dus niet direct een verstekvonnis worden gewezen, als de huurder zich niet schriftelijk stelt.

Als een zaak (zeer) spoedeisend is, zou een datum voor een mondelinge behandeling kunnen worden gevraagd. Ik acht de kans groot dat een datum (ruim) na 6 april aanstaande zal worden ingepland, omdat het onzeker is wat de status van de overheidsmaatregelen na die tijd zal zijn. Alleen in uiterst spoedeisende zaken zal wellicht een onmiddellijke voorziening vereist zijn.

Het kan dan ook verstandiger zijn, in zaken waarin dat mogelijk is, een bodemprocedure te starten. Die procedure zal de komende periode dan doorlopen. Wel duurt zo’n procedure uiteraard aanmerkelijk langer, maar de uitkomst is daarentegen doorgaans meer zeker. Eventueel zou na heropening van de rechtbanken alsnog een kort geding kunnen worden gestart (naast de bodemprocedure) als de noodzaak daartoe is.

Als een kort geding toch de voorkeur heeft, zou er ook voor kunnen worden gekozen om de voorbereidingen voor zo’n procedure volledig te treffen en de datum voor de mondelinge behandeling te vragen zodra de rechtbanken weer open zijn.

Afronding

Al met al lopen procedures in de komende periode met wat mitsen en maren gewoon door.

Als er vragen zijn over de uitwerking op een specifieke casus of verhuurders willen overleggen over de aanvliegroute in een potentiële zaak, dan horen wij dat graag. Onze advocaten staan voor u klaar.

Ook voor andersoortige adviesvragen zij wij (vanuit huis) de komende tijd uiteraard gewoon bereikbaar.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten