Maatwerk blijft noodzakelijk bij het opstellen van tijdelijke huurovereenkomsten

Met de Wet Doorstroming Huurmarkt zijn de mogelijkheden van tijdelijke verhuur verruimd. Zo zijn er nieuwe vormen van dringend eigen gebruik aan de wet toegevoegd. Een huurovereenkomst mag nu bijvoorbeeld worden opgezegd als de huurder niet langer als jongere kan worden aangemerkt of als promovendus.

shutterstock-413278225.jpg

Ook is een geheel nieuwe vorm van tijdelijke verhuur in het leven geroepen: de tijdelijke huurovereenkomst van maximaal 2 en 5 jaar voor respectievelijk zelfstandige en onzelfstandige woonruimten. Let wel, voor woningcorporaties is gebruikmaking van het 2-jaarscontract niet zonder meer toegestaan. Dit mag alleen worden gebruikt voor door de minister genoemde doelgroepen. Bijvoorbeeld een huurder die na een verkregen vonnis tot ontbinding en ontruiming een Tweede kans krijgt. Sluit je met deze huurder dan dus een tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal twee jaar? Of doe je er als verhuurder wellicht verstandiger aan om afspraken op papier te zetten op grond waarvan je de ontruiming opschort, waarbij het vonnis als stok achter de deur wordt gebruikt? Een huurovereenkomst voor maximaal twee jaar mag ook worden gebruikt voor huurders die een woning willen huren en daaraan gekoppeld begeleiding ontvangen. Hoe kleed je zo’n contract precies in, voor welke duur ga je het contract aan, wat gebeurt er als de begeleiding stopt? De statushouder wordt verder niet expliciet als doelgroep genoemd, dus welk contract sluit je dan met een statushouder?
Tot slot is de huurovereenkomst woonruimte welk gebruik naar zijn aard van korte duur is nog steeds in de wet terug te vinden. Maar kun je hier nog vrijelijk gebruik van maken nu er zoveel nieuwe vormen van tijdelijke verhuur zijn bijgekomen en welke risico’s loop je dan als verhuurder?

Kortom, de Wet Doorstroming Huurmarkt biedt verhuurders meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, maar heeft het er niet perse makkelijker of transparanter op gemaakt. De Modelcontracten Tijdelijke verhuur die ik samen met mijn collega Georgie Geurts heb opgesteld in opdracht van Aedes en Platform 31 bieden handvatten, maar de keuze voor en inhoud van de huurovereenkomst die u in een individueel geval gebruikt zal grotendeels maatwerk blijven. 

Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met mr. Tanja de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten