Nieuwe voorbeeldhuurovereenkomst zorgvastgoed

In juli 2018 heeft VBTM advocaten in samenwerking met Aedes en ActiZ een nieuwe voorbeeldhuurovereenkomst opgesteld voor de verhuur van zorgvastgoed door een corporatie aan een zorgorganisatie. Deze nieuwe huurovereenkomst vervangt de voorbeeldhuurovereenkomst van 2013.

shutterstock-169809827.jpg

De belangrijkste wijzigingen in de voorbeeldhuurovereenkomst 2018 zijn de eisen uit de Woningwet indien sprake is van intermediaire verhuur. Zo zijn de inkomenstoets bij verhuur en de passendheidsnorm nu integraal opgenomen in de voorbeeldhuurovereenkomst. Daarnaast zijn algemene wijzigingen en actualisaties opgenomen.

De voorbeeldhuurovereenkomst is gebaseerd op de verhuur van intramuraal vastgoed. Hiervan is sprake wanneer cliënten de verblijfskosten vergoed krijgen via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In de huurovereenkomst wordt rekening gehouden met een verdergaande doorvoering van het scheiden van wonen en zorg, waarbij cliënten de kosten voor het verblijf niet meer via de WLZ vergoed krijgen, maar uit eigen middelen betalen. In de voorbeeldhuurovereenkomst worden de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg voor huurder en verhuurder beschreven.

Corporaties en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk besluiten over het gebruiken van (onderdelen van) de voorbeeldhuurovereenkomst bij het vastleggen van hun afspraken. Benadrukt wordt dat de huurovereenkomst een voorbeeldovereenkomst is die zoveel mogelijk rekening houdt met de belangen van beide partijen. In voorkomende gevallen zal maatwerk nodig zijn bij het vastleggen van de afspraken. In die gevallen kunt u altijd contact opnemen met Tanja de Groot of Georgie Geurts.

U kunt hier klikken voor de laatste voorbeeld huurovereenkomst (juli 2018) en de toelichting hierop. 

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten