Omgevingsvergunning

Als een gemeente een omgevingsvergunning verleent mag zij uitgaan van de juistheid van in­gewonnen adviezen, zoals bijvoorbeeld het advies van de welstandscommissie. De gemeente hoeft geen verdere toelichting te geven over dit advies. Dat is alleen anders als een belanghebbende een deskundig tegenadvies overlegt of zelf gemotiveerd kan aanvoeren dat het ingewonnen advies gebrekkig is. Alleen in die gevallen is een omgevingsvergunning met succes aan te vechten. Als een corporatie een omgevingsvergunning wil aanvechten, doet zij er dus verstandig aan deskundig advies in te winnen.

ABRvS, 18 mei 2011, LJN: BQ4945

Pieter Kok

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 13/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten