Uitstekende bouwdelen

Bestemmingsplannen bevatten vaak bouwvlakken waarbinnen bouwen is toegestaan. Recentelijk heeft de Raad van State bevestigd dat ook uitstekende bouwdelen, zoals balkons, binnen dit bouwvlak moeten blijven.

Is dit niet zo, dan is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan en kan de omgevingsvergunning niet zonder meer verleend worden.

ABRvS, 2 maart 2011, LJN: BP6375

Pieter Kok

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 3/2012.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten