Update Aanhangsel intermediaire verhuur

Op 11 januari 2016 heeft Aedes de Handreiking Woningwet Zorgvastgoed gepubliceerd. In deze Handreiking zit een link naar het geactualiseerde Aanhangsel verhuur door intermediaire organisaties waarover wij al u eerder informeerde. Het Aanhangsel is opgesteld door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg en VBTM Advocaten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. Tanja de Groot.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten