Update nieuwe huurovereenkomsten

De model huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimten die VBTM Advocaten in samenwerking met Aedes heeft opgesteld, heeft opnieuw een update gekregen.

180621-mo-bewijs-in-een-procedure.jpg

De versie van augustus 2019 is nu vervangen door de versie van oktober 2021. De wijzigingen vloeien voort uit de praktijk en de ontwikkelingen in rechtspraak. De belangrijkste wijzigingen betreffen de ontwikkelingen in de verduurzamingsmaatregelen die ook in het huurrecht doorwerken.

Voor meer informatie over deze huurovereenkomst kunt u contact opnemen met Tanja de Nijs

Voorts is de voorbeeldhuurovereenkomst zorgvastgoed aangepast. Deze huurovereenkomst kan als voorbeeld dienen voor verhuur van intramuraal vastgoed voor woningcorporaties waar op termijn scheiden van wonen en zorg plaatsvindt. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de aangepaste huurprijzen en inkomensgrenzen bij toewijzing. 

Voor meer informatie over deze huurovereenkomst kunt u contact opnemen met Tanja de Groot

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten