Zeeuwland mag toch eenmalige huurkorting verlenen

Woningcorporatie Zeeuwland mag toch aan haar huurders een eenmalige huurkorting verlenen. De corporatie heeft met succes bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) om de corporatie te verbieden deze huurkorting toe te passen.

shutterstock-644140696.jpg

Zeeuwland was aanvankelijk van plan om haar huurders over de maand augustus eenmalig een korting op de huurprijs voor hun woning te verlenen. Dat was zo in 2016 afgesproken met de huurdersorganisaties in het kader van de fusie van Zeeuwland. De Aw heeft in 2016 goedkeuring verleend voor die fusie, en toen ook expliciet met Zeeuwland gesproken over die voorgenomen huurkorting. Desondanks heeft de Aw in juli 2017 aan Zeeuwland laten weten dat de eenmalige huurkorting in strijd is met de Woningwet, en heeft de Aw een last onder dwangsom aan Zeeuwland opgelegd. De corporatie heeft daartegen een bezwaarschrift ingediend.

De Aw heeft op 10 oktober 2017 uitspraak op bezwaar gedaan. De Aw blijft van mening dat op zich het toekennen van een eenmalige huurkorting in strijd is met de Woningwet. Maar de Aw heeft ook geconcludeerd dat, door de goedkeuring van de Aw voor de fusie, bij Zeeuwland de verwachting was gewekt dat de eenmalige huurkorting was toegestaan. Volgens de Aw is dan ook in dit specifieke geval het opleggen van de last onder dwangsom aan Zeeuwland in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Om die reden heeft de Aw deze last onder dwangsom alsnog ingetrokken.

De vraag of het toekennen van een eenmalige huurkorting door een toegelaten instelling in strijd is met de Woningwet, is hiermee dus niet beantwoord. Wel is duidelijk dat de Aw van mening is en blijft dat een eenmalige huurkorting niet is toegestaan.

-door Hans van Doesburg

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten