Zijn woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig?

De novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting wordt dinsdag besproken in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft unaniem een amendement aangenomen dat tot doel heeft te voorkomen dat door deze wet woningcorporaties vallen onder de (Europese) aanbestedingsplicht. Of een corporatie straks aanbestedingsplichtig wordt hangt af van de mate waarin de overheid toezicht houdt op de woningcorporaties. De bedoeling van deze wet is juist het toezicht op corporaties uit te breiden. Lees hieronder het artikel dat Marco de Boer voor de Cobouw heeft geschreven. (Voor een grotere versie van het artikel klik hier).

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Marco de Boer.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten